2020. október 16.

Kölyökkortól öregkorig: a kutyák személyisége nem egyenletesen változik az életük során

English below


A kutyák személyisége változik a korral, de a különböző személyiségvonások nem azonos ütemben. Az aktivitás nagyot zuhan a kölyökkor és a kamaszkor között, utána pedig egyenletesen csökken. Az újdonságok iránti érdeklődés csak 3 éves kor után lohad le, míg a problémamegoldási képesség körülbelül 6 éves korig nő, utána nem változik – fedezték fel az ELTE Etológia Tanszék és a bécsi Clever Dog Lab (Állatorvosi Egyetem) munkatársai 217 border collie négy évet átölelő vizsgálata során. A szerzők több, időskori szellemi, illetve érzékszervi leépülésben szenvedő, csökkent problémamegoldó képességű, extrém aktív kutyát is azonosítottak. Az etológusok legújabb vizsgálata a kutyák személyiségének időbeli változásairól a Scientific Reports című szakfolyóiratban jelent meg.
Az emberi személyiség, attól függően, hogy mihez viszonyítjuk, állandónak és képlékenynek is tűnhet. Kortársainkhoz képest a személyiségünk stabil jellemzőnk, vagyis ha osztálytársainkhoz képest nyitottak vagyunk, akkor ugyanez lesz a helyzet az ötvenéves osztálytalálkozón is. Ugyanakkor a személyiségünk önmagunkhoz képest változik, mert a lelkiismeretességünk, érzelmi stabilitásunk és barátságosságunk folyamatosan nő, ahogy öregszünk.

Mi a helyzet kutyáknál? „Noha a kutyák személyisége igen népszerű téma a tudományos irodalomban, még mindig nagyon keveset tudunk a személyiségfejlődés időbeli dinamikájáról, tehát arról, hogy milyen életszakaszokban változik legerősebben a kutyák személyisége, és mennyit változik a személyiség a kutyák élete során.” – mondta Turcsán Borbála, a tudományos közlemény első szerzője, az ELTE Etológia Tanszék kutatója.

A vizsgálatban 217 border collie személyiségét mérték fel a szerzők egy több helyzetből álló tesztsorozat segítségével. A legfiatalabb kutya fél, a legidősebb 15 éves volt. A kutatók 7 korcsoportra osztották őket. A körülbelül egy órányi tesztelés során a kutya megvizsgálhatta a teszthelyiséget, miközben a gazdája egy képet nézett a falon (exploráció); üdvözölte a kísérletvezetőt; választhatott egy üres, ám a gazda által "kedvelt" és egy élelemmel teli tál között; tűrni kellett, hogy egy virslit lóbáljanak az orra előtt; egy percre egyedül hagyták; ennivalót húzhatott ki egy ketrecből, majd ezt megakasályozták; pólót húztak rá; engedelmességi feladatokat kellett végeznie; kicsit megijesztették azzal, hogy csúnyán nézve közeledtek felé (de utána kiengesztelték); ennivalót szerezhetett egy szemetesedényből; találkozott egy mozgó játékkutyával; labdáztak vele. A tesztelést videóra vették és 70 viselkedéselemet kódoltak le a kutatók. Faktoranalízissel 5 személyiségjegyet azonosítottak: szocialitás-engedelmesség, aktivitás-függetlenség, újdonságkeresés, "probléma" iránti érdeklődés és frusztráció-tolerancia. Emlékeztetőül: embereknél öt fő személyiségjegyet különböztetnek meg a pszichológusok, amelyek a NENYEL betűszóval könnyen megjegyezhetők: Neuroticitás, Együttműködés, Nyitottság, Extraverzió, Lelkiismeretesség. Human Big Five néven is ismerhetjük őket. Kutyáknál is működnek az emberek számára kidolgozott kérdőívek, amiket a kutyát jól ismerő ember tölt ki. De metaanalízissel (sok hasonló tárgyú kutatás közös elemzésével) 7 fő kutya-személyiségvonást azonosítottak: reaktivitás, félénkség, aktivitás, szocialitás, képezhetőség, szubmisszió és agresszió. A reaktivitást és a félelmet később összevonták egy jeggyé. A jelen kutatás tehát e hatból három személyiségjegyet vizsgált (szocialitás, képezhetőség, aktivitás), a NYENYEL-ből pedig négyet (a neuroticitást/érzelmi rektivitást nem). A félénkséget és az agressziót azért nem mérték a viselkedéstesztben, mert  kutatók se erős félelmet, se agressziót nem akartak kiváltani a kutyákból. Ez megmarad a kérdőíves vizsgálatok számára.

„Eredményeink szerint, ahogy emberek esetében, úgy kutyáknál is változik a személyiség a korral, és ezek a változások nem egyenletesen, hanem szakaszosan történnek. Vagyis a különböző személyiségvonások különböző dinamika szerint, eltérő életszakaszokban és eltérő irányokba változnak.” – hangsúlyozta Virányi Zsófia, a bécsi Clever Dog Lab egyik vezető kutatója. „Például a kutyák problémahelyzetben mutatott figyelme és probléma-megoldó képessége kb. 6 éves korukig folyamatosan nő, ez után viszont alig változik. Ezzel ellentétben az új tárgyak és ingerek iránti érdeklődésük lényegében nem változik 3 éves korig, ám ez után folyamatosan és erősen csökken.”

A kutyák aktivitása szintén csökkenő tendenciát mutat a korral, de ennél a vonásnál a kölyökkor és 1-2 éves (kamasz) kor között figyelhető meg erős, ugrásszerű csökkenés. Felnőtt és idős korban ez a jellemvonás lassabban és kisebb mértékben változik.

De nem minden személyiségvonás változik a korral. A kutatók csak gyenge tendenciát találtak arra, hogy a kutyák valamivel jobban tolerálják a frusztráló helyzeteket idősebb korukban, mint fiatalon, míg az emberrel szembeni barátságosságuk úgy tűnik, életük végéig stabilan egy szinten marad.

A vizsgálat fontos eleme volt, hogy a kutatók nem csupán korcsoportok között, de hosszútávon is megvizsgálták a személyiség időbeli változását. Ehhez 4 évvel az első teszt után visszahívták a tesztben már részt vett alanyokat, és 37 kutyának ismét felmérték a személyiségét.

„Több évig tartó longitudinális vizsgálatok nagyon ritkák a kutyakutatásban. A 4 évvel későbbi ismételt mérés lehetővé tette, hogy megvizsgáljunk két kulcskérdést. – emelte ki Turcsán - Vajon az emberhez hasonlóan a kutyák személyisége is hosszútávon stabilnak bizonyul más kutyákhoz viszonyítva? Illetve, minden kutya egyforma mértékben változik vagy egyesek jobban/kevésbé, mint mások?”

A vizsgálat megerősítette, hogy a kutyák személyiségének is van stabil komponense, ugyanis a kutyák egymáshoz képest mind az 5 személyiségvonás esetében ugyanúgy helyezkedtek el, tehát például a legaktívabbak négy évvel később is a legaktívabbnak bizonyultak. Ám az egyedek mégsem egyforma mértékben változtak ez alatt az idő alatt. Emberi kutatási eredményekhez hasonlóan az „érettebb” személyiségű kutyák, akik már az első tesztnél kevésbé aktívak, kevésbé kíváncsiak, és jobb problémamegoldók voltak, kevesebbet változtak 4 év alatt, mint társaik.

További érdekesség, hogy a szerzők több, időskori szellemi, illetve érzékszervi leépülésben szenvedő kutyát is azonosítottak. Ezek a kutyák nem tudták megszerezni az elrejtett jutalomfalatokat és extrém aktívak voltak, szinte folyamatosan jöttek-mentek.

„Kutatásunkban részletesen leírjuk, hogyan változik általában a kutyák személyisége az egyes életszakaszokban, milyen irányú és mértékű változások járnak együtt tipikusan az öregedéssel. Az ettől való erős eltérés különböző mentális, vagy fizikai betegségekre is utalhat.” – emelte ki Kubinyi Enikő, az Európai Kutatási Tanács (ERC) által támogatott ELTE Szenior Családi Kutya Program vezető kutatója. „Korábbi vizsgálataink szerint a kutya jó állatmodell az emberi kognitív öregedés vizsgálatához. A mostani eredmények azt igazolják, hogy a személyiség időbeli változását is hasonló folyamatok szabályozzák az embereknél és a kutyáknál.”

Tudományos közlemény: Turcsán, B., Wallis, L., Berczik, J., Range, F., Kubinyi, E., Virányi, Zs. Individual and group level personality change across the lifespan in dogs. Scientific Reports, DOI: 10.1038/s41598-020-74310-7 www.nature.com/articles/s41598-020-74310-7


From puppyhood to senior age: Different personality traits age differentlyDogs’ personality changes over time, but these changes occur unevenly during the dogs’ life, and each trait follows a distinct age trajectory, according to a study published in Scientific Reports by researchers from the ELTE Eötvös Loránd University, Budapest and the University of Veterinary Medicine, Vienna. The authors also identified some aged dogs with potential age-related impairments, which had very low problem orientation and extremely high levels of activity.

Human personality is characterized by a peculiar dualism: it is both stable and malleable, depending on the point of reference. If we compare ourselves to our peers, it is stable as our personality rankings relative to others remain consistent over time. However, personality changes became obvious if we compare ourselves across time, as people become more conscientious, more emotionally stable, and more agreeable as they get older.

But what about personality stability and change in dogs? “Even though dog personality is a highly popular topic in the literature, there are still gaps about the long-term stability, as well as about the dynamics of personality development. That is, if personality rankings remain consistent over several years, at what age personality changes most prominently occur, and how much dogs actually change throughout their life.” – explains Borbála Turcsán, first author of the study (ELTE, Department of Ethology).

To address these gaps, the authors investigated the personality of 217 Border collies across a wide age range (from 6 months to 15 years) using a comprehensive test battery known as the Vienna Dog Personality Test (VIDOPET). The researchers also invited the owners and the dogs back to the lab four years later, and tested 37 subjects again.

Associate Professor Friederike Range (Clever Dog Lab) describes why dogs were re-tested. “Longitudinal studies covering multiple years and using the same method at both time points are very rare in the dog literature. Following up the same dogs across ~4 years allowed us to address not only the question of personality stability, but also if there are individual differences in personality development, that is, if dogs with certain personality profiles change more than others.”

The researchers showed that dog personality also has a ‘stable’ component, the dogs’ ranks on all five personality traits remained fairly consistent across the investigated time period. So, for example, the most active individuals in the sample remained the most active 4 years later. However, individuals with a more ‘mature’ initial personality profile (that were less active, less curious and more oriented to problems) changed less in these traits than their peers - similar to what has been found in humans.

To investigate the general age-related changes in personality the researchers compared the personality of dogs belonging to seven age groups. “We found that dogs’ personality changes with age, and these changes occur unevenly during the dogs’ life course, just like in humans. Crucially, however, the dynamics of change seem to be specific for each personality trait.” – said Zsófia Virányi (Clever Dog Lab). “For example, the Problem orientation trait, which describes the dogs’ attentiveness and ability to solve problems, changes largely during early life, increasing strongly until ~6 years of age, after which further changes became negligible. In contrast, the Novelty seeking trait did not change markedly during the younger life stages, but ~3 years of age their curiosity about novel objects and situations started to decrease which continued until geriatric age.”

The Activity-independence of the dogs also decreased continuously over the dogs’ life course, but in this trait the most pronounced decrease occurred from puppyhood to adolescence (1-2 years of age). Not all traits showed such a marked change with age. For example, dogs showed only a small tendency to be better at tolerating frustrating situations as they aged, and the dogs’ level of Sociability seemed to remain constant throughout the dogs’ life course.

Interestingly, the authors also identified some aged dogs with potential age-related impairments, which had very low problem orientation and extremely high levels of activity. “By describing in detail the normative patterns of personality development throughout different life stages, our study can help in the identification of age-related impairments”. – explained Enikő Kubinyi, principal investigator at the Senior Family Dog Project (ELTE), supported by an ERC grant. “Dogs are already recognized as a natural model for human cognitive ageing, and our results suggest that similar rules govern the age-related changes in both human and dog personality.”

Original study: Turcsán, B., Wallis, L., Berczik, J., Range, F., Kubinyi, E., Virányi, Zs. Individual and group level personality change across the lifespan in dogs. Scientific Reports, DOI: 10.1038/s41598-020-74310-7, www.nature.com/articles/s41598-020-74310-7