2014. június 12.

A farkasölő kutyák részben farkasok

Nem csak a dingók keverednek kutyákkal, hanem a farkasok is, ha van rá módjuk. A Kaukázusban van. Genetikai vizsgálatok szerint a kaukázusi nyájőrző kutyák körülbelül 10%-ának felmenői között farkasok találhatók, a farkasok 13%-ánál pedig kutyaősök. A vizsgált populáció (a Kaukázusban élő 102 farkas, 57 pásztorkutya és 9 keverék kutya) 2-3%-a első generációs hibrid, vagyis egyik szülője farkas, a másik kutya.
A kutya és a farkas gének keveredése tehát valószínűleg a legutóbbi időkig, a farkasok visszaszorulásáig, illetve a kutyák szaporodásának, mozgásának szigorúbb ellenőrzéséig nem volt ritka esemény.a kutya, 2014/05